marți, decembrie 1, 2020
Diverse

1825 de persoane angajate, prin intermediul AJOFM Vâlcea, în primele şase luni din 2020

146Vizualizari

COMUNICAT DE PRESĂ

În perioada 01.01.2020 – 30.06.2020, ca urmare a implementării Programului Naţional de Ocupare a Forţei de Muncă, prin intermediul AJOFM Vâlcea au fost încadrate în muncă 1825 de persoane, dintre care 798 de femei.
Din totalul persoanelor ocupate până la data de referință, 809 – au peste 45 de ani, 442 – au vârsta cuprinsă între 35 și 45 de ani, 335 – au între 25 și 35 de ani, iar 239 – sunt tineri sub 25 de ani (147 tineri NEET). În funcţie de rezidenţă, din totalul persoanelor încadrate în muncă, 850 provin din mediul urban, iar 975 persoane sunt din mediul rural.
Din punct de vedere al nivelului de pregătire al persoanelor pentru care s-a identificat un loc de muncă, cele mai multe persoane au studii liceale și postliceale (799), urmate de cele cu studii profesionale (451). Numărul celor cu studii gimnaziale/primare sau fără studii este de 392, iar cei cu studii superioare sunt în număr de 183.
Din numărul total de persoane care au fost angajate prin intermediul AJOFM Vâlcea, 809 persoane fac parte din categoria celor greu și foarte greu ocupabile. Precizăm că încadrarea într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele noastre.
Pentru integrarea pe piaţa muncii, persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă înregistrate în baza de date a agenţiei teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă în a cărei rază au domiciliul sau reşedinţa beneficiază de pachete personalizate de măsuri active prevăzute de Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, modificată şi completată.
Astfel, în perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2020, numărul persoanelor care au beneficiat de asistenţă pentru înregistrarea în evidenţă ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, în vederea asigurării protecţiei sociale privind acordarea indemnizaţiei de şomaj sau cuprinderea în măsuri active, a fost de 6172 de persoane.
Pentru mai multe informații despre activitatea Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Vâlcea, puteți accesa www.anofm.ro.