duminică, aprilie 14, 2024
Diverse

2,62 % – rata şomajului înregistrat în luna iunie în evidenţele AJOFM Vâlcea

631Vizualizari

COMUNICAT DE PRESĂ

La sfârșitul lunii iunie, în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Vâlcea erau înregistrați 4249 de șomeri (din care 2141 femei), rata șomajului fiind de 2,62 %.
Din totalul de 4249 de şomeri înregistraţi în evidențele AJOFM Vâlcea, 1487 erau beneficiari de indemnizaţie de şomaj, iar 2762 erau șomeri neindemnizați. În ceea ce privește mediul de rezidență, 3016 șomeri provin din mediul rural și 1233 sunt din mediul urban.
Structura șomajului pe grupe de vârste se prezintă sugestiv astfel:
• Sub 25 de ani – 467 persoane
• între 25 şi 29 de ani – 311
• între 30 şi 39 de ani – 545
• între 40 şi 49 de ani – 1028
• între 50 şi 55 de ani – 1025
• peste 55 de ani – 843
Șomerii cu studii gimnaziale / fără studii / școală profesională au ponderea cea mai mare în totalul şomerilor înregistraţi în evidenţele AJOFM Vâlcea – 2783 (65,5 %), urmaţi de cei cu studii liceale / postliceale 1253 (29,5 %), iar 213 (5,0 %) au absolvit studii superioare.
Structura șomerilor înregistrați pe nivel de ocupabilitate, stabilit prin profilare, se prezintă astfel: 793 persoane foarte greu ocupabile, 1370 greu ocupabile, 1621 mediu ocupabile, iar 465 sunt persoane ușor ocupabile. Încadrarea într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele noastre.
Informaţii detaliate despre structura şomajului la nivelul judeţului Vâlcea sunt afişate pe pagina de internet a AJOFM Vâlcea la adresa www.anofm.ro secțiunea „Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Vâlcea/Comunicate de presă”.