marți, mai 17, 2022
Diverse

2,78 % – rata şomajului înregistrat în luna martie în evidenţele AJOFM Vâlcea

32Vizualizari

COMUNICAT DE PRESĂ

La sfârșitul lunii aprilie, în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Vâlcea erau înregistrați 4501 de șomeri (din care 2227 femei), rata șomajului fiind de 2,78 %.
Din totalul de 4501 de persoane înregistrate în evidențele AJOFM Vâlcea, 1440 erau beneficiari de indemnizaţie de şomaj, iar 3061 erau șomeri neindemnizați. În ceea ce privește mediul de rezidență, 3241 șomeri provin din mediul rural și 1260 sunt din mediul urban.
Structura șomajului pe grupe de vârste se prezintă sugestiv astfel:
• Sub 25 de ani – 599 persoane
• între 25 şi 29 de ani – 385
• între 30 şi 39 de ani – 550
• între 40 şi 49 de ani – 1065
• între 50 şi 55 de ani – 1019
• peste 55 de ani – 883
Șomerii cu studii gimnaziale / fără studii / școală profesională au ponderea cea mai mare în totalul şomerilor înregistraţi în evidenţele AJOFM Vâlcea – 2959 (66 %), urmaţi de cei cu studii liceale / postliceale 1318 (29 %), iar 224 (5 %) au absolvit studii superioare.
Structura șomerilor înregistrați pe nivel de ocupabilitate, stabilit prin profilare, se prezintă astfel: 830 persoane foarte greu ocupabile, 1508 greu ocupabile, 1705 mediu ocupabile, iar 458 sunt persoane ușor ocupabile. Încadrarea într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele noastre.
Informaţii detaliate despre structura şomajului la nivelul judeţului Vâlcea sunt afişate pe pagina de internet a AJOFM Vâlcea la adresa www.anofm.ro secțiunea „Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Vâlcea/Comunicate de presă”.