miercuri, iulie 28, 2021
Diverse

3,19 % – rata şomajului înregistrat în luna iunie în evidenţele AJOFM Vâlcea

55Vizualizari

COMUNICAT DE PRESĂ

La sfârșitul lunii iunie, în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Vâlcea erau înregistrați 5138 de șomeri (din care 2534 femei), rata șomajului fiind de 3,19 %.
Din totalul de 5138 de persoane înregistrate în evidențele AJOFM Vâlcea, 1981 erau beneficiari de indemnizaţie de şomaj, iar 3157 erau șomeri neindemnizați. În ceea ce privește mediul de rezidență, 3309 șomeri provin din mediul rural și 1829 sunt din mediul urban.
Structura șomajului pe grupe de vârste se prezintă sugestiv astfel:
• Sub 25 de ani – 498 de persoane
• între 25 şi 29 de ani – 210
• între 30 şi 39 de ani – 759
• între 40 şi 49 de ani – 1414
• între 50 şi 55 de ani – 1280
• peste 55 de ani – 977
În luna iunie, 124 de absolvenţi s-au înregistrat ca persoane în căutarea unui loc de muncă.
Șomerii cu studii gimnaziale / fără studii / școală profesională au ponderea cea mai mare în totalul şomerilor înregistraţi în evidenţele AJOFM Vâlcea – 3189 (62 %), urmaţi de cei cu studii liceale / postliceale 1584 (31 %), iar 365 (7 %) au absolvit studii superioare.
Structura șomerilor înregistrați pe nivel de ocupabilitate, stabilit prin profilare, se prezintă astfel: 676 persoane foarte greu ocupabile, 1856 greu ocupabile, 1989 mediu ocupabile, iar 617 sunt persoane ușor ocupabile. Încadrarea într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele noastre.
Informaţii detaliate despre structura şomajului la nivelul judeţului Vâlcea sunt afişate pe pagina de internet a AJOFM Vâlcea la adresa www.anofm.ro secțiunea „Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Vâlcea/Comunicate de presă”.