vineri, ianuarie 22, 2021
Diverse

3,32 % – rata şomajului înregistrat în evidenţele AJOFM Vâlcea în luna iunie

170Vizualizari

COMUNICAT DE PRESĂ

La sfârșitul lunii iunie, în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Vâlcea erau înregistrați 5301 șomeri (din care 2682 de femei), rata șomajului fiind de 3,32 la sută. Comparativ cu luna mai 2020, când rata șomajului a fost de 3,13 %, în iunie acest indicator a înregistrat o creștere cu 0,19 pp.
Din totalul de 5301 persoane înregistrate în evidențele AJOFM Vâlcea, 2301 erau beneficiari de indemnizaţie de şomaj, iar 3000 erau șomeri neindemnizați (din care 213 absolvenţi). În ceea ce privește mediul de rezidență, 3305 șomeri provin din mediul rural și 1996 sunt din mediul urban.
Structura șomajului pe grupe de vârste se prezintă sugestiv astfel:
• Sub 25 de ani – 552
• între 25 şi 29 de ani – 222
• între 30 şi 39 de ani – 847
• între 40 şi 49 de ani – 1532
• între 50 şi 55 de ani – 1239
• peste 55 de ani – 909
Șomerii cu studii gimnaziale/fără studii/școală profesională au ponderea cea mai mare în totalul şomerilor înregistraţi în evidenţele AJOFM Vâlcea – 33134 (59 %), urmaţi de cei cu studii liceale / postliceale 1726 (33 %), iar 441 (8 %) au absolvit studii superioare.
Structura șomerilor înregistrați pe nivel de ocupabilitate, stabilit prin profilare, se prezintă astfel: 635 persoane foarte greu ocupabile, 2297 greu ocupabile, 1462 mediu ocupabile, iar 907 sunt persoane ușor ocupabile. Încadrarea într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele noastre.
Informaţii detaliate despre structura şomajului la nivelul judeţului Vâlcea sunt afişate pe pagina de internet a AJOFM Vâlcea la adresa www.anofm.ro secțiunea „Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Vâlcea/Comunicate de presă”.