miercuri, decembrie 6, 2023
Diverse

3,34 % – rata şomajului înregistrat în luna septembrie în evidenţele AJOFM Vâlcea

387Vizualizari

COMUNICAT DE PRESĂ

La sfârșitul lunii septembrie, în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Vâlcea erau înregistrați 4639 de șomeri (din care 2333 femei), rata șomajului fiind de 3,34 % (calculată cu populaţia activă civilă la 1 ianuarie 2022).
Din totalul de 4639 de persoane înregistrate în evidențele AJOFM Vâlcea, 1406 erau beneficiari de indemnizaţie de şomaj, iar 3233 erau șomeri neindemnizați. În ceea ce privește mediul de rezidență, 3180 șomeri provin din mediul rural și 1459 sunt din mediul urban.
Structura șomajului pe grupe de vârste se prezintă sugestiv astfel:
• Sub 25 de ani – 774 persoane
• între 25 şi 29 de ani – 345
• între 30 şi 39 de ani – 538
• între 40 şi 49 de ani – 1047
• între 50 şi 55 de ani – 1082
• peste 55 de ani – 853
Șomerii cu studii gimnaziale / fără studii / școală profesională au ponderea cea mai mare în totalul şomerilor înregistraţi în evidenţele AJOFM Vâlcea – 2920 (62,94 %), urmaţi de cei cu studii liceale / postliceale 1458 (31,43 %), iar 261 (5,63 %) au absolvit studii superioare.
Structura șomerilor înregistrați pe nivel de ocupabilitate, stabilit prin profilare, se prezintă astfel: 799 persoane foarte greu ocupabile, 1608 greu ocupabile, 1743 mediu ocupabile, iar 489 sunt persoane ușor ocupabile. Încadrarea într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele noastre.
Informaţii detaliate despre structura şomajului la nivelul judeţului Vâlcea sunt afişate pe pagina de internet a AJOFM Vâlcea la adresa www.anofm.ro secțiunea „Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Vâlcea/Comunicate de presă”.