Diverse

3,43 % – rata şomajului înregistrat în luna februarie în evidenţele AJOFM Vâlcea

448Vizualizari

COMUNICAT DE PRESĂ

La sfârșitul lunii februarie 2023, în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Vâlcea erau înregistrați 4774 de șomeri (din care 2362 de femei), rata șomajului fiind de 3,43 %.
Din totalul şomerilor înregistraţi în evidențele AJOFM Vâlcea, 1486 sunt beneficiari de indemnizaţie de şomaj, iar 3288 erau șomeri neindemnizați. În ceea ce privește mediul de rezidență, 3401 șomeri provin din mediul rural și 1373 sunt din mediul urban.
Structura șomajului pe grupe de vârste se prezintă sugestiv astfel:
• Sub 25 de ani – 687 persoane
• între 25 şi 29 de ani – 445
• între 30 şi 39 de ani – 614
• între 40 şi 49 de ani – 1029
• între 50 şi 55 de ani – 1109
• peste 55 de ani – 890
Șomerii cu studii gimnaziale / fără studii / școală profesională au ponderea cea mai mare în totalul şomerilor înregistraţi în evidenţele AJOFM Vâlcea – 3070 (64,31 %), urmaţi de cei cu studii liceale / postliceale 1446 (30,29 %), iar 258 (5,40 %) au absolvit studii superioare.
Structura șomerilor înregistrați pe nivel de ocupabilitate, stabilit prin profilare, se prezintă astfel: 886 persoane foarte greu ocupabile, 1785 greu ocupabile, 1724 mediu ocupabile, iar 379 sunt persoane ușor ocupabile. Încadrarea într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele noastre.
Informaţii detaliate despre structura şomajului la nivelul judeţului Vâlcea sunt afişate pe pagina de internet a AJOFM Vâlcea la adresa www.anofm.ro secțiunea „Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Vâlcea/Comunicate de presă”.