Diverse

3,61 % – rata şomajului înregistrat în evidenţele AJOFM Vâlcea în luna noiembrie

807Vizualizari
COMUNICAT DE PRESĂ
La sfârșitul lunii noiembrie, în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Vâlcea erau înregistrați 5818 șomeri (din care 2937 femei), rata șomajului fiind de 3,61 la sută. Comparativ cu luna octombrie 2020, când rata șomajului a fost de 3,66 %, în noiembrie acest indicator a înregistrat o scădere cu 0,05 pp.
Din totalul de 5818 persoane înregistrate în evidențele AJOFM Vâlcea, 2686 erau beneficiari de indemnizaţie de şomaj, iar 3132 erau șomeri neindemnizați. În ceea ce privește mediul de rezidență, 3618 șomeri provin din mediul rural și 2200 sunt din mediul urban.
Structura șomajului pe grupe de vârste se prezintă sugestiv astfel:
• Sub 25 de ani – 1106
• între 25 şi 29 de ani – 251
• între 30 şi 39 de ani – 832
• între 40 şi 49 de ani – 1471
• între 50 şi 55 de ani – 1266
• peste 55 de ani – 892
Șomerii cu studii gimnaziale / fără studii / școală profesională au ponderea cea mai mare în totalul şomerilor înregistraţi în evidenţele AJOFM Vâlcea – 3226 (55 %), urmaţi de cei cu studii liceale / postliceale 2185 (38 %), iar 407 (7 %) au absolvit studii superioare.
Structura șomerilor înregistrați pe nivel de ocupabilitate, stabilit prin profilare, se prezintă astfel: 762 persoane foarte greu ocupabile, 2418 greu ocupabile, 1540 mediu ocupabile, iar 1098 sunt persoane ușor ocupabile. Încadrarea într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele noastre.
Informaţii detaliate despre structura şomajului la nivelul judeţului Vâlcea sunt afişate pe pagina de internet a AJOFM Vâlcea la adresa www.anofm.ro secțiunea „Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Vâlcea/Comunicate de presă”.