sâmbătă, februarie 27, 2021
Politică

Andrei Gheorghiu şi alianța USR PLUS au ca prioritate dezvoltarea mediului!

228Vizualizari

COMUNICAT DE PRESĂ

Cetățenii Municipiului Râmnicu Vâlcea au dreptul la un mediu sănătos. Resursele naturale și mediul înconjurător nu sunt numai un bun comun, ci și locul în care trăiesc și se dezvoltă comunitățile noastre. Aspectele privitoare la asigurarea protecției mediului constituie premisele și nu problemele dezvoltării durabile. Este nevoie de dezvoltarea unor politici coerente de mediu, tratarea problemelor locale de mediu (insuficiența spațiilor verzi, poluarea, gestionarea deșeurilor). Mediul natural reprezintă atât casa în care locuim, cât și sursa resurselor de care avem nevoie pentru supraviețuire și dezvoltare. Credem într-o societate care se dezvoltă economic și social în sinergie cu mediul natural. O astfel de dezvoltare presupune, pe de o parte, profesionalism și tehnologie de înalt nivel și, pe de altă parte, o educație responsabilă și bine întemeiată pe valori comune.
Într-o lume marcată de provocări în privința echilibrului ecologic al planetei, singura opțiune disponibilă și unica noastră șansă, rămâne un sistem legislativ riguros, coerent și o schimbare de atitudine cu privire la mediul înconjurător, în sensul responsabilizării privind exploatarea durabilă a resurselor naturale, în concordanță cu normele europene, pe care și România trebuie să le respecte.
• Monitorizarea calității aerului și a apei, prin instalarea de stații de monitorizare a calității acestora, în toate zonele orașului și pe cursul tuturor surselor de apă.
• Refacerea vegetației forestiere acolo unde se impune acest lucru.
• Plantarea de copaci în cartierele orașului, transformarea zonelor betonate inutile în zone verzi urbane, crearea de fațade și pereți verzi, creșterea numărului de spații verzi în toate cartierele orașului.
• Amenajarea străzilor în așa fel încât să fie sigure pentru a fi parcurse pe jos și accesibile oamenilor indiferent de vârsta, condiție fizică și sănătate.
• Includerea în noul PUG a spațiilor verzi, oriunde acest lucru este posibil. Interzicerea construirii pe spațiile verzi și obligativitatea amenajării în noile cartiere rezidențiale a unor spații verzi mult mai generoase.
• Reciclare în școli, însoțită de educație ecologică, în spiritul celor 3 R – reciclare, reutilizare, reducere.
• Înființarea la marginea orașului, a doua puncte de colectare separată a deșeurilor voluminoase și a deșeurilor provenite din construcții.
• Dezvoltarea și implementarea la nivel de oraș a unui sistem de colectare selectivă subterană a deșeurilor.
• Sprijin pentru îmbunătățirea colectării selective în rândul cetățenilor, cu precădere pentru cei care locuiesc în marile cartiere rezidențiale.
• Eliberarea spațiilor verzi de construcții improvizate sau de mașini și redarea lor comunității.
• Responsabilizarea autorităților locale în direcția implementării cu rigurozitate a sistemelor de colectare selectivă, ca prim pas esențial în direcția atingerii țintelor de reciclare.
• Promovarea mijloacelor de transport alternative și crearea de soluții pentru a fi eficiente.
• Încurajarea participării publicului în procesul de dezbatere publică pentru pregătirea diferitelor planuri, programe, propuneri, activități, etc. legate de protecția mediului la nivel local și județean.
Este timpul să dăm cetățenilor VOCE în administrația locală!
Vă așteptăm alături de noi să faceți parte din schimbare!
• Andrei Gheorghiu, candidatul Alianței USR PLUS pentru Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea