marți, mai 17, 2022
Diverse

Anunț finalizare implementare proiect “CAPITAL DE LUCRU SRD EVENTS”

259Vizualizari

SRD EVENTS S.R.L. anunță finalizarea proiectului ”CAPITAL DE LUCRU SRD EVENTS”, înscris în cadrul Măsurii ”Granturi pentru capital de lucru”, instituită prin OUG nr 130/2020.


Implementarea proiectului s-a derulat începând cu data semnării contractului de finanțare cu Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului (fost MEEMA)/ A.I.M.M.A.I.P.E. Craiova, M2-7820 din 08-04-2021.
Proiectul s-a implementat la punctul de lucru al societății în Regiunea Sud-Vest Oltenia, judeţul Vâlcea, Municipiul Râmnicu Vâlcea, strada Ostroveni, nr. 164, prin Programul Operațional Competitivitate, Axa prioritară 3 – Sprijinirea IMM-urilor ca reacție la pandemia COVID-19, Prioritatea de investiții 3d – Sprijinirea capacității IMM-urilor de a crește pe piețele regionale, naționale și internaționale și de a se angaja în procesele de inovare, Granturi pentru capital de lucru acordate beneficiarilor IMM-uri cu activitate economică în unul din domeniile de activitate prevăzute în anexa nr. 2.
Obiectivul proiectului îl reprezintă sprijinirea societatii SRD EVENTS S.R.L.

Proiectul are printre principalele rezultate, următoarele:
– menținerea activității pe o perioadă de minim 6 luni.
– menținerea/suplimentarea numărului locurilor de muncă față de data depunerii cererii, pe o perioadă de minimum 6 luni, la data acordării granturilor.
Valoarea totală a proiectului este de 547.483,0875 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă este de 476.072,25 lei si cofinantare 71.410,8375 lei.

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin
Programul Operațional Competitivitate 2014-2020

Date de Contact Nume: Florin RIZEA
Telefon: 0745629426
e-mail: florin.rizea81@gmail.com

SRD EVENTS S.R.L.