Anunțuri

APAVIL SA – ANUNȚ privind scoaterea la concurs a 3 posturi de instalator în cadrul Serviciului Control Clienţi

307Vizualizari
APAVIL SA anunţă scoaterea la concurs a 3 posturi de instalator în cadrul Serviciului Control Clienţi.
Concursul se va desfăşura în cadrul Sectorului Reţele Apă al societăţii Apavil S.A., situat în Rm. Vâlcea, str. Popa Şapcă, nr. 2, şi la lucrările în desfăşurare, conform următorului calendar:
• selecţia dosarelor de înscriere va avea loc în data de 14.08.2023, ora 15.00;
• proba practică şi interviul se vor susţine în data de 21.08.2023, ora 12.00.
Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii admişi la proba precedentă.
Data limită până la care candidații pot depune actele pentru dosarul de concurs este 11.08.2023, ora 13.00, la Registratura societății APAVIL S.A., din Rm. Vâlcea, str. Carol I, nr. 3-5.
Informații privind condițiile generale, condițiile specifice, dosarul de concurs, bibliografia, desfășurarea concursului și calendarul concursului se pot obține accesând www.apavil.ro sau la Serviciul Resurse Umane, Salarizare și Arhivă, telefon 0350-802.161, interior 22. Program de lucru: luni – joi, între orele 07.00 – 15.30 și vineri între orele 07.00 – 13.00.