Anunțuri

APAVIL SA – ANUNȚ privind scoaterea la concurs a două posturi de economist în cadrul Biroului Analiză, Buget, Prețuri/Tarife și C.F.P.

611Vizualizari
APAVIL SA anunţă scoaterea la concurs a două posturi de economist în cadrul Biroului Analiză, Buget, Prețuri/Tarife și C.F.P.
Concursul constă în susţinerea probei scrise și a probei practice, astfel:
• Selecția dosarelor de înscriere va avea loc în data de 11.01.2022, ora 15.00.
• Proba scrisă se va desfăşura în data de 17.01.2022, ora 09.00, la sediul societăţii Apavil S.A., situat în Râmnicu Vâlcea, str. Carol I, nr. 3-5.
• Interviul va avea loc în data de 21.01.2022, ora 09.00, la sediul societăţii Apavil S.A., situat în Râmnicu Vâlcea, str. Carol I, nr. 3-5.
Data limită până la care candidații pot depune actele pentru dosarul de concurs este 10.01.2022, ora 15.00, la Registratura societății APAVIL S.A., Rm. Vâlcea, str. Carol I, nr. 3-5.
Informații privind condițiile generale, condițiile specifice, dosarul de concurs, bibliografia, desfășurarea concursului și calendarul concursului se pot obține accesând www.apavil.ro sau la Serviciul Resurse Umane, Salarizare și Arhivă, telefon 0250/739.580, interior 22. Program de lucru: luni – joi, între orele 07.00 – 15.30 şi vineri între orele 07.00 – 13.00.