Anunțuri

APAVIL SA – ANUNȚ privind scoaterea la concurs a mai multor posturi de muncitori în cadrul Sectorului Rețele Canal, Rm. Vâlcea

411Vizualizari
APAVIL SA anunţă scoaterea la concurs a următoarelor posturi în cadrul Sectorului Rețele Canal, Rm. Vâlcea:
• 4 posturi instalator
• 1 post mecanic utilaj
• 1 post zidar
• 1 post muncitor necalificat
Pentru posturile vacante de muncitori calificaţi, concursul constă în susţinerea probei scrise, a probei practice de verificare a aptitudinilor și cunoștințelor profesionale în meseria pentru care candidații aplică și dețin calificare şi a interviului.
Pentru postul vacant de muncitor necalificat, concursul constă în susţinerea probei practice de verificare a aptitudinilor şi a interviului.
Proba scrisă se va desfăşura la sediul societăţii Apavil S.A., situat în Râmnicu Vâlcea, str. Carol I nr. 3-5, în data de 23.06.2022, ora 09.00.
Proba practică şi proba interviu se vor desfăşura în cadrul Sectorului Reţele Canal, situat în Rm. Vâlcea, str. Florilor, nr. 6-8, şi la lucrările în desfăşurare, în data de 29.06.2022, ora 09.00.
Data limită până la care candidații pot depune actele pentru dosarul de concurs este 16.06.2022, ora 15.00, la Registratura societății APAVIL S.A., Rm. Vâlcea, str. Carol I, nr. 3-5.
Informații privind condițiile generale, condițiile specifice, dosarul de concurs, bibliografia, desfășurarea concursului și calendarul concursului se pot obține accesând www.apavil.ro sau la Serviciul Resurse Umane, Salarizare și Arhivă, telefon 0250/739.580, interior 22. Program de lucru: luni-joi, între orele 07.00 – 15.30 și vineri între orele 07.00 – 13.00.