Anunțuri

APAVIL SA – ANUNȚ privind scoaterea la concurs a postului vacant de electrician în cadrul Sectorului Călimănești

142Vizualizari

APAVIL SA anunţă scoaterea la concurs a postului vacant de electrician în cadrul Sectorului Călimănești.

Concursul constă în probă scrisă şi probă practică şi se va desfăşura astfel:
• selecţia dosarelor de înscriere va avea loc în data de 29.08.2023, ora 15.00;
• susţinerea probei scrise, de verificare a aptitudinilor și cunoștințelor profesionale în meseria pentru care candidații aplică și dețin calificare, va avea loc la sediul APAVIL SA din Rm. Vâlcea, str. Carol I, nr. 3-5, în data de 04.09.2023, ora 10.00;
• susţinerea probei practice va avea loc în cadrul Sectorului Reţele Apă, situat în Rm. Vâlcea, str. Nistor Dumitrescu nr. 23, în data de 08.09.2023, ora 10.00.
Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi admişi la proba precedentă.
Data limită până la care candidații pot depune actele pentru dosarul de concurs este 28.08.2023, ora 15.00, la Registratura societății APAVIL S.A., Rm. Vâlcea, str. Carol I, nr. 3-5.
Informații privind condițiile generale, condițiile specifice, dosarul de concurs, tematica şi bibliografia, desfășurarea concursului și calendarul concursului se pot obține accesând www.apavil.ro sau la Serviciul Resurse Umane, Salarizare și Arhivă, telefon 0350-802.161, interior 22. Program de lucru: luni – joi, între orele 07.00 – 15.30 și vineri între orele 07.00 – 13.00.