sâmbătă, aprilie 13, 2024
Anunțuri

APAVIL SA – ANUNȚ privind scoaterea la concurs a posturilor de instalator şi lăcătuș mecanic în cadrul Sectorului Brezoi, Centrul Exploatare Nord

267Vizualizari
APAVIL SA anunţă scoaterea la concurs a următoarelor posturi vacante în cadrul Sectorului Brezoi, Centrul Exploatare Nord:
• 1 post instalator;
• 1 post lăcătuş mecanic.
Concursul constă în susţinerea probei practice şi a unui interviu, pentru verificarea aptitudinilor și cunoștințelor profesionale în meseria pentru care candidaţii aplică şi deţin calificare, care vor avea loc în cadrul Sectorului Rețele Apă, situat în Rm. Vâlcea, str. Popa Șapcă, nr. 4, astfel:
• selecţia dosarelor de înscriere va avea loc în data de 20.10.2023, ora 13.00;
• proba practică și interviul se vor susţine în data de 26.10.2023, ora 10.00,.
Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii admişi la proba precedentă.
Data limită până la care candidații pot depune actele pentru dosarul de concurs este 19.10.2023, ora 15.00, la Registratura societății APAVIL S.A., din Rm. Vâlcea, str. Carol I, nr. 3-5.
Informații privind condițiile generale, condițiile specifice, dosarul de concurs, desfășurarea concursului și calendarul concursului se pot obține accesând www.apavil.ro sau la Serviciul Resurse Umane, Salarizare și Arhivă, telefon 0350-802.161, interior 22. Program de lucru: luni – joi, între orele 07.00 – 15.30 și vineri, între orele 07.00 – 13.00.