miercuri, decembrie 6, 2023
Anunțuri

APAVIL SA – ANUNȚ privind scoaterea la concurs a posturilor vacante de şef tură, zidar şi muncitor necalificat în cadrul Sectorului Staţie Epurare Ape Uzate

265Vizualizari
APAVIL SA anunţă scoaterea la concurs a următoarelor posturi vacante în cadrul Sectorului Staţie Epurare Ape Uzate:
• 1 post de şef tură;
• 1 post zidar;
• 1 post muncitor necalificat.
Pentru posturile vacante de șef de tură și zidar, concursul constă în susţinerea probei scrise, a probei practice de verificare a aptitudinilor și cunoștințelor profesionale în meseria pentru care candidații aplică și dețin calificare şi a interviului.
Pentru postul vacant de muncitor necalificat, concursul constă în susţinerea probei practice de verificare a aptitudinilor şi a interviului.
Proba scrisă se va desfăşura la sediul societăţii Apavil S.A., situat în Râmnicu Vâlcea, str. Carol I, nr. 3-5, în data de 14.11.2022, ora 11.00.
Proba practică şi proba interviu se vor desfăşura în cadrul Staţiei Epurare Ape Uzate, cu sediul în Rm. Vâlcea, str. Nistor Dumitrescu, nr. 23, şi la lucrările în desfăşurare, în data de 18.11.2022, ora 11.00.
Data limită până la care candidații pot depune actele pentru dosarul de concurs este 07.11.2022, ora 15.00, la Registratura societății APAVIL S.A., Rm. Vâlcea, str. Carol I, nr. 3-5.
Informații privind condițiile generale, condițiile specifice, dosarul de concurs, bibliografia, desfășurarea concursului și calendarul concursului se pot obține accesând www.apavil.ro sau la Serviciul Resurse Umane, Salarizare și Arhivă, telefon 0250/739.580, interior 22. Program de lucru: luni – joi, între orele 07.00 – 15.30 și vineri între orele 07.00 – 13.00.