duminică, decembrie 5, 2021
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Anunțuri

APAVIL SA – ANUNȚ privind scoaterea la concurs a unor posturi de instalator şi sudor în cadrul Sectorului Horezu, Centrul Exploatare Vest

82Vizualizari
APAVIL SA anunţă scoaterea la concurs a următoarelor posturi în cadrul Sectorului Horezu, Centrul Exploatare Vest:
• 1 post instalator, zona Tomșani
• 1 post sudor, zona Horezu
Concursul constă în susţinerea probei scrise şi a probei practice de verificare a aptitudinilor și cunoștințelor profesionale în meseria pentru care candidații aplică și dețin calificare.
Proba scrisă se va desfăşura la sediul APAVIL, situat în Râmnicu Vâlcea, str. Carol I, nr. 3-5 și se va susține în data de 16.11.2021, ora 09.00.
Proba practică se va desfăşura în cadrul Sectorului Reţele Apă, situat în Râmnicu Vâlcea, str. Popa Şapcă, nr. 2 și se va susține în data de 22.11.2021, ora 09.00.
Data limită până la care candidații pot depune actele pentru dosarul de concurs este 08.11.2021, ora 15.00, la Registratura societății APAVIL S.A., Rm. Vâlcea, str. Carol I, nr. 3-5.
Informații privind condițiile generale, condițiile specifice, dosarul de concurs, bibliografia, desfășurarea concursului și calendarul concursului se pot obține accesând www.apavil.ro sau la Serviciul Resurse Umane, Salarizare și Arhivă, telefon 0250-739.580, interior 22. Program de lucru: luni-joi, între orele 07.00 – 15.30 şi vineri între orele 07.00 – 13.00.