duminică, aprilie 14, 2024
Anunțuri

APAVIL SA – ANUNȚ privind scoaterea la concurs a unui post de electrician în cadrul Sectorului Rețele Apă Uzată

278Vizualizari
APAVIL SA anunţă scoaterea la concurs a unui post de electrician în cadrul Sectorului Rețele Apă Uzată.
Concursul constă în probă scrisă şi practică şi se va desfăşura în cadrul a trei etape succesive, după cum urmează:
• selecția dosarelor de înscriere va avea loc în data de 10.10.2023, ora 15.00.
• proba scrisă va avea loc în data de 16.10.2023, ora 12.00, la sediul APAVIL S.A., din Rm. Vâlcea, str. Carol I, nr. 3-5..
• proba practică va avea loc în data de 20.10.2023, ora 11.00, la Sectorul Staţie Epurare Ape Uzate, situat în Rm. Vâlcea, str. Nistor Dumitrescu, nr. 23.
Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii admişi la proba precedentă.
Data limită până la care candidații pot depune actele pentru dosarul de concurs este 09.10.2023, ora 15.00, la Registratura societății APAVIL S.A., Rm. Vâlcea, str. Carol I, nr. 3-5.
Informații privind condițiile generale, condițiile specifice, dosarul de concurs, tematica şi bibliografia, desfășurarea și calendarul concursului se pot obține accesând www.apavil.ro sau la Serviciul Resurse Umane, Salarizare și Arhivă, telefon 0350-802.161, interior 22. Program de lucru: luni – joi, între orele 07.00 – 15.30 şi vineri, între orele 07.00 – 13.00.