sâmbătă, septembrie 23, 2023
Anunțuri

APAVIL SA – ANUNȚ privind scoaterea la concurs a unui post de inginer în cadrul Sectorului Bălceşti

96Vizualizari
APAVIL SA anunţă scoaterea la concurs a unui post de inginer în cadrul Sectorului Bălceşti.
Concursul se va desfăşura la sediul APAVIL SA , din Rm. Vâlcea, str. Carol I, nr. 3-5, în trei etape succesive, după cum urmează:
• selecţia dosarelor de înscriere va avea loc în data de 25.09.2023, ora 15.00;
• proba scrisă se va desfășura în data de 29.09.2023, ora 10.00;
• interviul se va desfăşura în data de 05.10.2023, ora 10.00.
Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii admişi la proba precedentă.
Data limită până la care candidații pot depune actele pentru dosarul de concurs este 22.09.2023, ora 13.00, la Registratura societății APAVIL S.A., din Rm. Vâlcea, str. Carol I, nr. 3-5.
Informații privind condițiile generale, condițiile specifice, dosarul de concurs, tematica şi bibliografia, desfășurarea și calendarul concursului se pot obține accesând www.apavil.ro sau la Serviciul Resurse Umane, Salarizare și Arhivă, telefon 0350-802.161, interior 22. Program de lucru: luni – joi, între orele 07.00 – 15.30 și vineri între orele 07.00 – 13.00.