joi, decembrie 7, 2023
Anunțuri

APAVIL SA – ANUNȚ privind scoaterea la concurs a unui post de instalator în cadrul Sectorului Băbeni, Centrul Exploatare Vest

277Vizualizari
APAVIL SA anunţă scoaterea la concurs a unui post de instalator în cadrul Sectorului Băbeni, Centrul Exploatare Vest.
Concursul constă în susţinerea probei scrise, a interviului și a probei practice pentru verificarea aptitudinilor și cunoștințelor profesionale în meseria pentru care candidații aplică și dețin calificare, astfel:
• Proba scrisă se va desfășura la sediul APAVIL SA din Rm. Vâlcea, str. Carol I, nr. 3-5, în data de 19.12.2022, ora 11.00;
• Proba practică și interviul se vor desfăşura în cadrul Sectorului Rețele Apă, din Rm. Vâlcea, str. Popa Șapcă, nr. 4, în data de 23.12.2022, ora 09.00.
Data limită până la care candidații pot depune actele pentru dosarul de concurs este 12.12.2022, ora 15.00, la Registratura societății APAVIL S.A., din Rm. Vâlcea, str. Carol I, nr. 3-5.
Informații privind condițiile generale, condițiile specifice, dosarul de concurs, bibliografia, desfășurarea concursului și calendarul concursului se pot obține accesând www.apavil.ro sau la Serviciul Resurse Umane, Salarizare și Arhivă, telefon 0250/739.580, interior 22. Program de lucru: luni – joi, între orele 07.00 – 15.30 și vineri între orele 07.00 – 13.00.