marți, mai 17, 2022
Anunțuri

APAVIL SA – ANUNȚ privind scoaterea la concurs a unui post de instalator în cadrul Sectorului Rețele Canal, Rm. Vâlcea

219Vizualizari
APAVIL SA anunţă scoaterea la concurs a unui post de instalator în cadrul Sectorului Rețele Canal, Rm. Vâlcea.
Concursul constă în susținerea probei scrise, a probei practice de verificare a aptitudinilor și cunoștințelor profesionale în meseria pentru care candidații aplică și dețin calificare și a probei interviu.
Proba scrisă se va susține în data de 15.11.2021, ora 09.00, la sediul APAVIL S.A. Rm. Vâlcea, str. Carol I, nr. 3-5, iar proba practică și interviul se vor susține în data de 19.11.2021, ora 09.00, în cadrul Sectorului Reţele Canal. situat în Rm. Vâlcea, str. Florilor. nr. 6-8 şi la lucrările în desfăşurare.
Data limită până la care candidații pot depune actele pentru dosarul de concurs este 05.11.2021, ora 13.00, la Registratura societății APAVIL S.A., Rm. Vâlcea, str. Carol I, nr. 3-5.
Informații privind condițiile generale, condițiile specifice, dosarul de concurs, bibliografia, desfășurarea concursului și calendarul concursului se pot obține accesând www.apavil.ro sau la Serviciul Resurse Umane, Salarizare și Arhivă, telefon 0250-739.580, interior 22. Program de lucru: luni-joi, între orele 07.00 – 15.30 şi vineri între orele 07.00 – 13.00.