Anunțuri

APAVIL SA – ANUNȚ privind scoaterea la concurs a unui post de operator chimist în cadrul Sectorului Băbeni – Stație Epurare Băbeni, Centrul Exploatare Vest

392Vizualizari
APAVIL SA anunţă scoaterea la concurs a unui post de operator chimist în cadrul Sectorului Băbeni – Stație Epurare Băbeni, Centrul Exploatare Vest.
Concursul constă în susţinerea probei scrise, a probei practice și a interviului, astfel:
• Selecția dosarelor de înscriere va avea loc în data de 23.02.2022, ora 15.00.
• Proba scrisă se va desfăşura în data de 02.03.2022, ora 09.00, la sediul societăţii Apavil S.A., situat în Râmnicu Vâlcea, str. Carol I, nr. 3-5.
• Proba practică și interviul vor avea loc în data de 08.03.2022, ora 09.00, în cadrul Sectorului Stație Epurare Ape Uzate al societății Apavil S.A, situat în Râmnicu Vâlcea, str. Nistor Dumitrescu, nr. 23.
Data limită până la care candidații pot depune actele pentru dosarul de concurs este 22.02.2022, ora 15.00, la Registratura societății APAVIL S.A., Rm. Vâlcea, str. Carol I, nr. 3-5.
Informații privind condițiile generale, condițiile specifice, dosarul de concurs, bibliografia, desfășurarea concursului și calendarul concursului se pot obține accesând www.apavil.ro sau la Serviciul Resurse Umane, Salarizare și Arhivă, telefon 0250/739580, interior 22. Program de lucru: luni-joi, între orele 07.00 – 15.30 și vineri între orele 07.00 – 13.00.