Anunțuri

APAVIL SA – ANUNȚ privind scoaterea la concurs a unui post de operator tratare apă, în cadrul Sectorului Horezu, Centrul Exploatare Vest – zona Tomșani

338Vizualizari
APAVIL SA anunţă scoaterea la concurs a unui post de operator tratare apă, în cadrul Sectorului Horezu, Centrul Exploatare Vest – zona Tomșani.
Concursul constă în susţinerea probei scrise și a probei practice, astfel:
• Selecția dosarelor de înscriere va avea loc în data de 22.11.2021, ora 15.00.
• Proba scrisă se va desfăşura în data de 29.11.2021, ora 09.00, la sediul societăţii Apavil S.A., situat în Râmnicu Vâlcea, str. Carol I, nr. 3-5.
• Proba practică va avea loc în data de 07.12.2021, ora 09.00, în cadrul Laboratorului Epurare Ape Uzate, situat în Rm. Vâlcea, str. Nistor Dumitrescu, nr. 23 şi la lucrările în desfăşurare.
Data limită până la care candidații pot depune actele pentru dosarul de concurs este 19.11.2021, ora 12.00, la Registratura societății APAVIL S.A., Rm. Vâlcea, str. Carol I, nr. 3-5.
Informații privind condițiile generale, condițiile specifice, dosarul de concurs, bibliografia, desfășurarea concursului și calendarul concursului se pot obține accesând www.apavil.ro sau la Serviciul Resurse Umane, Salarizare și Arhivă, telefon 0250-739.580, interior 22. Program de lucru: luni-joi, între orele 07.00 – 15.30 şi vineri între 07.00 – 13.00.