sâmbătă, aprilie 13, 2024
Anunțuri

COMUNA GUŞOENI / ANUNŢ

126Vizualizari
Comuna Gușoeni, cod fiscal 2573845, sat Gușoeni, Str. Principală, nr. 1, județul Vâlcea, telefon 0250/764.102, fax 0250/764.102, e-mail: gusoeni@vl.e-adm.ro.
Comuna Gușoeni invită persoanele fizice și juridice fără scop patrimonial, respectiv asociațiile și fundațiile constituite conform legii care îndeplinesc condițiile prevăzute de Legea nr. 350/2005, să depună propuneri de proiect în scopul atribuirii contractelor de finanțare nerambursabilă, pentru domeniul sport.
1. Procedura aplicată pentru atribuirea contractelor de finanțare nerambursabilă a proiectelor din domeniul sport pe anul 2024 este prevăzută de art. 6 din Legea nr. 350/2005, privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general.
2. Sursa de finanțare a contractului și valoarea: bugetul local aprobat prin H.C.L. Gușoeni nr. 6, din 12.02.2024, în valoare de 120.000 lei pentru domeniul sport.
3. Durata proiectelor: până la 31.12.2024.
4. Data limită pentru depunerea propunerilor de proiect: 29.04.2024, ora 16.00.
5. Adresa la care trebuie depuse propunerile de proiect: Registratura Primăriei comunei Gușoeni, comuna Gușoeni, str. Principală, nr. 1, cod poștal 247260, județul Vâlcea.
6. Selecția și evaluarea proiectelor în vederea obținerii finanțării nerambursabile se vor face de către comisia de evaluare, în data de 30.04.2024, ora 11:00.
Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, nr. 59 / 27.03.2024.