miercuri, decembrie 6, 2023
Diverse

Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, printre obiectivele lui Andrei Gheorghiu, candidatul USR-PLUS pentru Primăria Râmnicu Vâlcea

1.01KVizualizari
Într-un comunicat de presă trimis pe adresa redacţiei, Andrei Gheorghiu, candidatul Alianţei USR-PLUS pentru Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea, a enunţat ţintele pe care le are în vedere pentru îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale. Potrivit acestuia, învăţământul local se poate moderniza şi dezvolta cu investiţii din fonduri europene, lucru ce va reprezenta o prioritate pentru tânărul politician vâlcean.
COMUNICAT DE PRESĂ
Efectele tranziției, vizibile mai ales la nivel economic, și-au pus amprenta și asupra sistemului educațional. Mediul de învățare este esențial pentru siguranța elevilor și confortul acestora, iar supraaglomerarea sau condițiile improprii afectează procesul de învățare. Asigurarea bazei materiale minime (clădiri reabilitate / modernizate, condiții sanitare necesare pentru funcționare, dotarea cu echipamente, material didactic etc) pentru desfășurarea actului educațional sunt condiții esențiale pentru cointeresarea elevului, pentru descurajarea absenteismului și reducerea fenomenului de abandon / părăsire timpurie a școlii, pentru creșterea ratei de absolvire și tranziție spre niveluri superioare de educație.
Ce va face administrația locală sub mandatul Alianței USR-PLUS?
Operațiuni / activități indicative:
• Construcția / reabilitarea / modernizarea / extinderea / adaptarea / echiparea infrastructurii educaţionale, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități (atingerea condițiilor minime de funcționare a unităților de învățământ – pentru obținerea avizelor necesare), inclusiv școala de aplicație pentru liceul pedagogic
• Construcția / reabilitarea / modernizarea / extinderea / echiparea infrastructurii educaţionale pentru învățământul terțiar
• Construirea / reabilitarea / modernizarea / extinderea / echiparea infrastructurii educaționale destinată educației pentru nivelul antepreșcolar și preșcolar
• Construirea / reabilitarea / modernizarea / extinderea / echiparea infrastructură pentru accesibilizarea clădirilor pentru studenții cu dizabilități
• Îmbunătățirea / modernizarea / dotare infrastructurii aferente furnizării serviciilor de formare pe tot parcursul vieții
• Crearea centrelor de evaluare și validare a competențelor pentru învățământul preuniversitar și universitar
• Reabilitarea / modernizarea / echiparea Cluburilor de copii și Palatelor copiilor
• Susținerea înfiinţării (construire / reabilitare / modernizare / dotare) centrelor de educaţie şi formare profesională inițială, pentru adaptarea învăţământului la noile tehnologii (inclusiv baze de practică / școli de aplicaţie pentru formarea profesională inițială a cadrelor didactice)
Se vor realiza propuneri de proiecte de investiții în infrastructură școlară (de la creșe, până la formarea profesională a adulților), ce propun o dezvoltare integrată.
Un singur proiect al unei unități de învățământ poate conține:
• Construirea sau modernizarea clădirii în sine
• Instalații moderne bazate pe economisirea utilităților
• Dotări și tehnologii noi în procesul de învățământ
• Laboratoare și centre de practică utilate
• Formare profesională pentru personalul didactic și auxiliar
• Programe informatice pentru asigurarea unui management performant
• Promovarea prin mijloace moderne (aplicații, site-uri interactive etc)
• Acces facil și adaptări constructive speciale pentru persoane cu dizabilități
• Transparență decizională și comunicare facilă cu comunitatea locală și autoritățile publice
Este timpul să dăm cetățenilor VOCE în administrația locală!
Vă așteptăm alături de noi să faceți parte din schimbare!
• Andrei Gheorghiu, candidatul Alianței USR-PLUS pentru Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea