Diverse

În martie, Inspectoratul Teritorial de Muncă Vâlcea a aplicat amenzi în valoare de 132 de mii de lei

607Vizualizari
Inspectoratul Teritorial de Muncă Vâlcea a oferit publicităţii raportul de activitate pe luna martie 2020. Instituţia condusă de inspectorul şef Ion Tănăsoiu a verificat atât relaţiile de muncă din cadrul societăţilor comerciale, cât şi modul în care este respectată securitatea şi sănătatea în muncă.

RELAŢII DE MUNCĂ

În luna martie 2020, Serviciul Control Relaţii de Muncă a efectuat un număr de 91 de controale, fiind dispuse 277 de măsuri de punere în conformitate cu prevederile legislative în domeniul relaţiilor de muncă şi contractului colectiv de muncă. Au fost aplicate 19 sancţiuni contravenţionale, din care 12 avertismente şi 7 amenzi în valoare de 125.000 de lei.
În timpul controalelor au fost identificate 4 persoane primite la muncă fără a avea încheiat contract individual de muncă în formă scrisă. Au fost depuse 3 contracte colective de muncă şi 0 acte adiţionale la contractul colectiv de muncă.
Principalele neconformităţi constatate în controalele efectuate au fost:
• neîncheierea în formă scrisă a contractului individual de muncă
• netransmiterea datelor referitoare la angajarea salariaţilor în Registrul General de Evidenţă a Salariaţilor în format electronic
• neplata drepturilor salariale
• neexecutarea de către angajatori a clauzelor din Contractul Colectiv de Muncă şi Contractul Individual de Muncă
• neîntocmirea foilor colective de prezenţă
• neacordarea repausului săptămânal
• neplata orelor suplimentare
• neplata orelor de noapte
• nerealizarea măsurilor dispuse de inspectorii de muncă în procesele verbale de control.

SECURITATE ŞI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ

În luna martie 2020, Serviciul Control Sănătate şi Securitate în Muncă a efectuat un număr de 55 de controale, fiind dispuse 181 măsuri de punere în conformitate cu prevederile legislative în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. Au fost aplicate 181 de sancţiuni contravenţionale, din care, 180 de avertismente şi 1 amendă în valoare de 7.000 de lei. Au fost înregistrate 6 accidente cu incapacitate temporară de muncă.
Au fost dispuse măsuri de remediere pentru toate deficienţele constatate, dintre care amintim:
• evaluarea riscurilor de accidente şi îmbolnăviri profesionale
• elaborarea planului de prevenire şi protecţie
• efectuarea controlului medical periodic
• efectuarea instructajului de securitate şi sănătate în muncă
• dotarea cu truse sanitare la punctele de lucru
• dotarea şi acordarea echipamentului individual de protecţie
• asigurarea controlului medical la angajare şi periodic
• asigurarea de mijloace de protecţie pentru prevenirea căderilor de la înălţime
• s-a dispus efectuarea corespunzătoare a determinărilor pentru monitorizarea noxelor, la locurile de muncă unde noxele depăşesc valorile admise
• asigurarea mijloacelor de prevenire a riscurilor de îngropare prin surparea terenului.