Diverse

INFORMARE DE PRESĂ: Situaţia centralizată a lucrărilor derulate de Apavil S.A. în municipiul Rm. Vâlcea în perioada 23-29 septembrie

334Vizualizari
APAVIL SA a desfăşurat şi în perioada 23-29 septembrie 2023 o activitate intensă în municipiul Râmnicu Vâlcea, în colaborare cu autorităţile locale.
AVARII SOLUŢIONATE. S-au remediat, în timp util, avariile la conductele de apă potabilă pe străzile V. Olănescu, bd. Nicolae Bălcescu intersecție cu strada Remus Bellu și B-dul Dem Rădulescu.
LUCRĂRI DE AMENAJARE A TERENULUI. În vederea aducerii la starea inițială a terenului deteriorat în urma intervențiilor, s-au executat lucrări de amenajare prin betonare / asfaltare pe strada Remus Bellu și strada Ostroveni.
POMPE CURĂŢATE. S-au curățat stațiile de pompe în Goranu (SPAU Goranu) și Râureni (SPAU Râureni).
PROBLEME PUNCTUALE. Au fost realizate o serie de lucrări punctuale:
• s-a poziționat conducta PEHD Dn 225mm pentru reabilitare scurgere ape pluviale în zona pasajului Dacia;
• au fost curățate, manual si mecanizat, rețelele și căminele de canalizare din zonele Goranu și Râureni precum și stațiile de pompare aferente;
• a fost curățată canalizarea pe str. Matei Basarab, Bl. 105 și s-a ridicat la cotă un cămin pe str. Gib Mihăescu, Bl. F5, sc. C;
• s-a curățat manual bazinul de detenție si deversorul de la pasajul Hervil;
• s-a refăcut suprafața carosabilă pe str. Ostroveni, în urma ridicării unui cămin la cotă;
• au fost vopsite SPAU-rile Râureni (1, 2, 3 și 4);
• s-a intervenit asupra colectorului pluvial din Zona Hervil – Calea lui Traian;
• au fost verificate și curățate gurile de scurgere, căminele de canalizare menajeră și colectoarele;
• s-a adus la starea inițială suprafața carosabilă în zonele în care s-a intervenit;
REȚELE DE CANALIZARE MENAJERĂ CURĂŢATE. S-a intervenit pentru desfundarea, curățarea și spălarea mecanizată a rețelelor de canalizare menajeră și a gurilor de scurgere la următoarele adrese: Scuarul Mircea cel Bătrân – Bl. K, sc. A – vidanjare periodică; Aleea Panseluțelor – Bl. C32, sc. B; str. Nicolae Iorga – Bl. A27/3, sc. A, Bl. ANL 2 – sc. A; str. Luceafărului – Bl. A16 – sc. A și sc. B; str. Mihai Viteazu – Bl. CPL 2 – sc. A; Calea lui Traian – Bl. L – scările A,B,C,D și E.
41 APOMETRE VERIFICATE ŞI MONTATE. Tot în această perioadă au fost montate 41 de apometre, dintre care 26 verificate și înlocuite și 15 montaje apometre noi. De asemenea, au fost realizate 8 lucrări de intervenție la contoarele de apă rece montate în rețea și au fost întocmite 17 avize de amplasament.
• Compartimentul Comunicare, Mass-Media al societăţii Apavil S.A.