luni, noiembrie 30, 2020
Politică

Ritm accelerat de dezvoltare, la Vaideeni, în cele două mandate de primar ale lui Daniel Băluţă! „Vaideeni, comuna sufletului meu!”

411Vizualizari
Daniel Băluţă candidează pentru un nou mandat de primar la Vaideeni, o comună ce s-a dezvoltat într-un ritm accelerat în ultimii 8 ani, de când social-democratul conduce administraţia locală. Prin proiectul pe care acesta îl propune pentru viitor, ce poartă un nume atât de românesc – „Vaideeni, comuna sufletului meu!”, Daniel Băluţă le transmite locuitorilor că va continua investiţiile majore, ţinta finală fiind transformarea comunei într-un punct important de atracţie în turismul românesc.

„Stimate concetățean,

Au trecut opt ani deja de când mi-ați acordat încrederea pentru a conduce și a gospodări comuna unde m-am născut, am crescut, trăiesc și muncesc alături de dumneavoastră.
Mi-am dorit și îmi doresc din tot sufletul să facem din comuna sufletului nostru o grădină
frumos gospodărită.
Cu voia lui Dumnezeu și a dumneavoastră vreau să continuăm ce am început în acești ani pentru că numai continuitatea poate asigura o dezvoltare armonioasă localității noastre. Întotdeauna acasă și într-o localitate mai sunt multe de făcut.
Am început împreună un „drum nou” care a schimbat fața comunei noastre și tot împreună vreau să continuăm să zidim mai departe această cărare a împlinirilor. Am arătat că se poate. Începutul poate a fost mai greu, dar am căutat să aduc viața dumneavoastră mai aproape de normalitate.
Acești opt ani nu au fost ușori, am trecut prin multe greutăți de neimaginat pentru alte localități. Am fost loviți de calamități, dar uniți am demonstrat că suntem o comună de oameni puternici, oameni harnici, gospodari. Am ținut fruntea sus chiar și în cele mai grele momente din istoria comunității noastre. Ca exemplu, vă pot da evenimentul care a avut loc în urmă cu doi ani, cu doar două zile înainte de Festivalul Păstoresc „Învârtita Dorului”, a 50-a ediţie, eveniment de mare sărbătoare pentru comunitatea noastră, când întreaga localitate a fost sub ape, iar prin forțele noastre unite, am reușit să organizăm unul dintre cele mai frumoase festivaluri.
După opt ani de eforturi am învățat în primul rând că adevăratele împliniri sunt cele care se văd în viața de zi cu zi a oamenilor. Am transformat multe dorințe în realitate, dar astăzi mă gândesc la ceea ce mai avem de făcut.
Am stat de vorbă cu mulți consăteni. Vă știu durerile și visurile, am muncit împreună și știu că meritați tot respectul și o viață mai bună. Știu ce am de făcut și veți vedea în anul 2024 o față și mai frumoasă a comunei noastre.
Sunteți toți oameni deosebiți, creștini adevărați, cu Dumnezeu în suflet, harnici și cugetați.
Vă promit o campanie curată, respect și împliniri.
Fie ca Dumnezeu să ne călăuzească pașii pe drumul luminat!
Cu deosebită considerație,
Daniel Achim Băluță”

„Băluţă Achim Daniel, un primar aproape de oameni!”

CV

Nume/Prenume: Băluţă Achim Daniel
Adresă: Localitatea Vaideeni, judeţul Vâlcea
Data naşterii: 28.04.1978
Educaţie şi formare:
Calificarea/diploma obţinută:
• 1992-1996 Liceul „Constantin Brâncoveanu” – Horezu, Profilul Matematică – Fizică
• 1996-2000 Universitatea Română-Americană
Facultate: Management-Marketing
• 2004-2005 Academia de Studii Economice Bucureşti Master – Management Public
• 2001-2012 Inspector Superior în cadrul Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Judeţului Vâlcea
• 2012-2020 Primar al Comunei Vaideeni
Aptitudini şi competenţe personale:
• Cunoştinţe şi abilităţi în comunicare, finanţe, management, marketing, muncă în echipă

Investiţii realizate şi în curs de finalizare:

• Extinderea şi renovarea clădirii Primăriei Vaideeni
• Amenajarea Centrului Civic
• Reabilitare, modernizare, dotare şi extindere Dispensar Uman din satul Vaideeni, Comuna Vaideeni
• Înfiinţare centru informare turistică
• Construire locuinţe sociale (în parteneriat cu ONG – 13)
• Restaurare monumentul eroilor din Comuna Vaideeni
• Realizarea amenajamentului pastoral
• Restaurare şi dotare şcoală (Şcoala Veche) din ansamblul rural cu destinaţia expunerii tradiţiilor locale în Comuna Vaideeni
• Reabilitare şi modernizare Şcoala cu clasele I-VIII, sat Izvoru Rece
• Înfiinţare şi dotare grădiniţă cu 2 săli de grupă, sat Vaideeni, Comuna Vaideeni
• Înfiinţare şi dotare grădiniţa Atârnaţi
• Extindere şi reabilitare Şcoala cu clasele I-IV Atârnaţi
• Reabilitare Şcoala Mariţa, Comuna Vaideeni
• Reabilitare Cămin Izvoru Rece şi Cămin Mariţa
• Parc de joacă, sat Izvoru Rece
• Reabilitare reţea distribuţie apă potabilă în Comuna Vaideeni
• Extindere reţea canalizare menajeră şi racorduri la bonaţi DC 138 şi DJ 665, Sat Vaideeni, Comuna Vaideeni
• Modernizarea sistemului de iluminat public, înfiinţarea reţelei de supraveghere cu camere video în Comuna Vaideeni
• Reabilitare Pod Coman – DC 138 Sat Vaideeni
• Reconstruire pod în punctul La Troiţă, Sat Izvoru Rece
• Lucrări de refacere podeţ şi amenajare torent situate pe drumul de interes local peste râu, punctul Baboiu – Darzu, Sat Vaideeni
• Refacere pe DC 157, punctul La Mitică Neamţu
• Refacere poduri pe DC 136 Cerna, punctul La Martan
• Lucrări de punere în siguranţă a podului peste pârâul Cerna, punctul La Biserică, sat Cerna, Comuna Vaideeni
• Lucrări de punere în siguranţă a podului peste pârâul Valea Plopilor, sat Izvoru Rece, punctul La Dumitrescu
• Refacere punte Baboiu – Darzu, sat Vaideeni
• Refacere punte Cosmulete, sat Vaideeni
• Lucrări de refacere puncte carosabilă, punctul Romcescu – Talanci
• Consolidare maluri pârâul Luncavăţ, prin executarea de gabioane şi ziduri de protecţie
• Reparaţii amenajare torent Valea Plaiului şi torent La Roşianu (Grădiniţă), situate în satul vaideeni
• Remediere alunecare teren în punctul La Dumitrescu, sat Izvoru Rece, Comuna Vaideeni
• Lucrări de consolidare pentru punerea în siguranţă a platformei drumului de interes local Ciorani, punctul Şerban Elena
• Rebilitare şi modernizare drumuri de interes local, Comuna Vaideeni, sat Vaideeni – Gabreni, spre Crucea de Piatră, Dealul Urşani, Padeş şi Floreşti (Gabreni, Lazuri, Ciocioi, Padeş, Hanci, Popeşti, Atârnaţi, Afânata, Băduleşti, Funduri, La Roşianu, Priporu Roşu, Dispensarului, Nisipi, Tanti Lica, La Moară)
• Modernizare drumuri de interes local, Comuna Vaideeni, Judeţul Vâlcea (Dealul Cernei, Mariţa, Drumul Cornetu, Linia Recea, Râpa Recea, Peste Râu, Popeşti, Nisipi, Padeş, Ciocioi, Harleata, DC 154, Cimitirului)
• Lucrări de refacere a drumului comunal DC 136, sat Cerna
• Lucrări de refacere a drumului comunal DC 138 Valea Seaca, sat Vaideeni
• Reparaţii pe drum comunal DC 157 (Talanci), în Comuna Vaideeni
• Refacere drum Ion Ionescu, sat Izvoru Rece, Comuna Vaideeni
• Reabilitare drumuri săteşti, vicinale, agricole şi forestiere
• Servicii de împăduriri şi protecţia pădurilor în zona Balota
• Achiziţionare scenaă mobilă
• Achiziţionare buldoexcavator (prin GAL)
• Achiziţionare de utilaje pentru dezăpezire şi salubritate (tractor)
• Amenajare şi întreţinere refugii montane în punctele Ursu şi Căşerie, precum şi reţea de trasee montane
• Program integrate (HOPE):
– Înfiinţare centru comunitar pentru persoanele vulnerabile
– Program de şcoală After School, la Şcoala „Luca Solomon”
– Pachet de excursii educaţionale periodice şi organizarea de tabere educaţionale pentru copiii din familii marginalizate ale satului
– Organizarea periodică de expoziţii cu produse tradiţionale
– Campanie de igienizare şi deratizare
– Program de consiliere profesională a persoanelor marginalizate
– Program de calificare a persoanelor vulnerabile, fără loc de muncă
– Dezvoltarea unor afaceri locale finanţate prin ajutor de minimis pentru persoanele vulnerabile din Vaideeni
– Diverse programe de campanii sociale şi medicale, printre care analize şi consultaţii gratuite
• Susţinerea şi promovarea tradiţiilor şi obiceiurilor (anual – Învârtita Dorului, Târg de animale, Festivalul Carverilor – sculptură cu drujba, Festivalul Internaţional de Supravieţuire, precum şi alte acţiuni în colaborare cu diverşi parteneri)
• Susţinerea şi promovarea artiştilor locali, ansamblurilor de dansuri, a fluieraşilor, producătorilor locali prin participarea la diverse festivaluri şi târguri naţionale şi internaţionale
• Susţinerea echipelor de fotbal Păstorul Vaideeni şi Montana Izvoru Rece
• Premierea elevilor cu rezultate deosebite, precum şi a cuplurilor care au împlinit 50 de ani de căsătorie
• Promovarea culturală a obiceiurilor şi tradiţiilor, dar şi istoria Comunei Vaideeni, prin tipărirea a peste 15 cărţi
• Sprijinirea lăcaşurilor de cult prin amenajare, întreţinere şi asigurare lemne de foc

Proiecte începute şi de viitor:

• Reabilitare, extindere şi modernizare Cămin Cultural „Vartolomei Todeci”
• Reabilitare, extindere şi modernizare Şcoala Gimnazială „Luca Solomon”
• Amenajare spaţiu de agrement Şcoala Gimnazială „Luca Solomon”, Comuna Vaideeni
• Reabilitare şi dotare clădire Şcoala Cerna
• Amenajare spaţii de agrement (locuri de joacă) în toate satele
• Sală de sport şcolară cu tribună de 180 de locuri, Comuna Vaideeni
• Bază sportivă
• Amenajare faleză Luncavăţ (promenadă + spaţiu de joacă)
• Dezvoltarea reţelelor inteligente de distribuţie a gazelor naturale în vederea creşterii nivelului de siguranţă eficientă în operare, precum şi de integrare a activităţilor de transport, distribuţie şi consum final în Comuna Vaideeni şi localităţile: Vaideeni, Izvoru Rece, Mariţa, Cornet, Cerna
• Înfiinţare reţea apă şi energie electrică, infrastructură rutieră şi diverse spaţii de agrement zona Ursu – Ursuleţul (Adventure Park, domeniu schiabil, transport cablu)
• Refacere podeţ punctul Spelboiu, sat Izvoru Rece
• Colectarea selectivă a deşeurilor
• Extindere canalizare în toate satele
• Dezvoltarea infrastructurii de agrement în judeţul Vâlcea – Adventure Park în punctul Bora
• Sprijinirea eficienţei energetice şi a gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public pe LED
• Modernizarea reţelei de drumuri locale în Comuna Vaideeni (Băluţarilor, DC 137, drum sătesc Biserică, Marian Olaru, Cornet, Mariţa, Apa Mariţa, Drumul Bisericii, Drumul Fântânii, Grădiştea, Târgului)
• Reabilitare drumuri locale afectate de calamităţi: La Râpa Recea, Bălăceanca, Bălăceanca La Marcu, Biserica (Romceştilor), La Micele, La Jianu, Apa Mariţa 2, Dealul Mariţei, Dealul Roşcăi, Secătura, Guriloaie
• Modernizare drumuri agricole (Plaiul Nedeiului, Musita, Laz, Grui, Grindul Bordii, Grindul, Zapodii, Dunga Recii, Priporul Roşu, Loturile lui Cosmulete, De la Didelas, Drumul Văilor, Culmea Zbierii, Valea Mărginelii, Podul Obrejii)
• Realizare pod puncul Valea Seaca şi punte pietonală în punctul Atârnaţi
• Refacere pod din satul Izvorul Rece, punctul Romanescu, Comuna Vaideeni
• Amenajarea torenţilor din Comuna Vaideeni (peste 30 de torenţi)
• Amenajare spaţii de agrement
• Modernizare staţii de autobuz în Comuna Vaideeni
• Reabilitare clădire Remiza, Comuna Vaideeni, Judeţul Vâlcea
• Centru comunitar integrat în Comuna Vaideeni (centru de sănătate)
• Construire locuinţe sociale (în parteneriat cu ONG – 14)
• Cadastru General
• Actualizare PUZ
• Atestarea Comunei Vaideeni ca staţiune de interes local şi declararea Festivalului Păstoresc „Învârtita Dorului” – patrimoniu cultural UNESCO (parteneriat în acest sens cu ONG-uri)
• Sprijinirea locuitorilor comunei Vaideeni prin înfiinţarea de puncte de gastronomie locală şi staţii de procesare a produselor tradiţionale, atestarea şi certificarea meşterilor populari
• Înfiinţarea unei pieţe agroalimentare
• Sprijinirea tinerilor în implementarea proiectelor
• Susţinerea şi promovarea tradiţiilor şi obiceiurilor
• Înregistrare produse locale şi tradiţionale ca produse certificate recunoscute la nivel european (produs montan, DOP/IGP)
• Crearea de locuri de muncă prin înfiinţarea de spaţii de procesare lapte (centru colectare şi prelucrare lapte – atestare Brânză de Vaideeni), carne (abatoare de capacitate mică), lână (fabrică în parteneriat cu alte UAT-uri), centru colectare fructe şi fructe de pădure, reabilitare stâni

Lista candidaţilor PSD pentru Consiliul Local al Comunei Vaideeni, la alegerile din 27 septembrie:

Baluta Achim
Ichim Vasile Cornel
Banescu Mihaita
Andreescu Maria-Magdalena
Jianu I. Dumitru
Marian Gheorghe-Alin
Apostoloiu-Bogorodea Radu Florin
Glavan Constantin-Gheorghita
Ciucă Ion-Bogdan
Botocan Irina Maria
Mihai Elena Cristina
Vladu Ovidiu Valerian
Jianu Loredana Iuliana
Jianu Petrişor-Daniel
Persa Victor-Sebastian
Bondoc Constantin-Janin
Zăvoi Ion

„Votaţi PSD pentru Consiliul Local Vaideeni!”

Mesajul preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, Constantin Rădulescu

„Dragi concetăţeni din Vaideeni,
Se spune că faptele vorbesc, iar în ceea ce mă priveşte, în condiţiile legii, am sprijinit direct localitatea dumeavoastră pentru realizarea unor investiţii importante. S-au acordat sume din bugetul judeţului pentru cofinanţări şi proiecte de dezvoltare, iar cu fonduri guvernamentale, prin PNDL-II, au fost finanţate proiecte în valoare de 16.620.720 lei.
În perioada 2016-2020, la propunerea mea, Consiliul Judeţean Vâlcea a alocat comunei Vaideeni suma de 1.841.680 lei, pentru susţinerea unor proiecte şi programe de dezvoltare locală, precum şi pentru lucrări de întreţinere a drumurilor comunale.
Totodată, Consiliul Judeţean a realizat lucrări de refacere structură rutieră pe DJ 665 Limită Judeţul Gorj – Vaideeni, investiţie finalizată în anul 2020.
Pentru promovarea culturii locale, Festivalul de folclor păstoresc „Învârtita Dorului” şi Festivalul Naţional al Sculptorilor cu Drujba au beneficiat de sprinin financiar din partea Consiliului Judeţean Vâlcea.
Toate aceste lucruri le-am realizat alături de colegiul şi prietenul meu, primarul dumneavoastră, Daniel Achim Băluţă”.
• Preşedinte Consiliul Judeţean,
Constantin RĂDULESCU,
Preşedinte PSD Vâlcea

„Bine faci, bine găseşti!”

• Comandat de PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT VÂLCEA
• Realizat de SC TRIBUNA MEDIA SRL
• CMF: 21200019