duminică, aprilie 14, 2024
Diverse

Şi în luna decembrie, APAVIL S.A. a derulat acţiuni specifice de verificare şi control în judeţ

697Vizualizari
Având în vedere că în ultima perioadă Apavil S.A a înregistrat pierderi de apă, generate de avarii și furturi, operatorul regional al serviciilor de apă și de canalizare continuă campania de eliminare a pierderilor de apă din sistemul public.
APAVIL S.A. prin Serviciul Control Clienţi, a desfășurat și în luna decembrie 2021, acțiuni de verificare şi control în vederea depistării utilizatorilor cu branşamente frauduloase, a utilizatorilor fără contract de furnizare (cu branșamente clandestine), a utilizatorilor cu racorduri de canalizare nedeclarate, a utilizatorilor cu surse proprii de apă necontorizate, dar care evacuează apa uzată în reţeaua publică de canalizare, de verificare a integrităţii sigiliilor la apometrele montate în căminele de branşament şi a etanşeităţii legăturilor, pentru înlăturarea pierderilor din reţea.
În urma acțiunilor de verificare a clienților în perioada 01-31.12.2021 efectuate în Călimănești, Frâncești și Horezu au fost depistați:
• 9 clienți cu branșamente clandestine, fără contracte. S-a luat măsura blindării branșamentelor clandestine până la intrarea în legalitate, prin semnarea contractelor de furnizare a alimentării cu apă;
• 6 clienți cu racorduri de canalizare nedeclarate, care deversau în rețeaua publică de canalizare, fără a deține contract cu societatea pentru furnizarea acestui serviciu.
Atragem atenția consumatorilor că furtul de apă din sistemul public de alimentare cu apă și de canalizare constituie infracțiune în domeniul serviciilor de utilități publice și se pedepsește potrivit prevederilor Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, așa cum este prevăzut în Legea srviciilor comunitare pentru utilități publice (nr. 51/2006, cu modificările și completările ulterioare), art. 46, alin. 1: „Constituie infracțiune în domeniul serviciilor de utilități publice și se pedepsește potrivit Legii nr. 286/2009 privind Codul Penal, cu modificările și completările ulterioare, fapta săvârșită cu intenție privind furtul de apă din sistemul de alimentare cu apă”. De asemenea, pentru situațiile de consum clandestin, prejudiciul adus societății se stabilește conform Ordinului 29/N/1993 al MLPAT – Ordin pentru aprobarea Normativului – cadru privind contorizarea apei și a aenergiei termice la populație, instituții publice și agenți economici, facturându-se 120 mc/lunar (consum pompă cu jet continuu cf. Normativului), aplicate pe o perioadă de maxim 36 de luni anterioare depistării.
Acțiunile de verificare ale APAVIL S.A. vor continua în toată aria sa de operare, pentru identificarea branșamentelor frauduloase și clandestine de apă, care conduc la reducerea debitului de apă și diminuează eforturile operatorului de asigurare a serviciilor în condiții optime, fiind afectați astfel toți consumatorii.
Pentru stoparea acestor acțiuni ilegale de furt de apă din sistemul public de alimentare cu apă, rugăm clienții să anunțe reprezentanții APAVIL S.A. prin sesizarea oricărei situații, care pare suspectă, la sediul societații din Str. Carol I, nr.3-5, la Dispeceratul Apavil S.A. – 0250-820.010 / 0350-802.160 sau pe adresa de e-mail control.clienti@apavil.ro.
• Compartimentul Comunicare, Mass-Media al societăţii APAVIL S.A.