vineri, decembrie 1, 2023
Diverse

Situaţia centralizată a lucrărilor derulate de APAVIL SA în municipiul Râmnicu Vâlcea în perioada 14-20 mai

500Vizualizari
APAVIL SA a desfăşurat şi în perioada 14-20 mai 2022 o activitate intensă în municipiul Râmnicu Vâlcea, în colaborare cu autorităţile locale.
AVARII SOLUŢIONATE. S-au remediat, în timp util, avariile la conductele de apă potabilă pe străzile Poenari, Calea lui Traian și Goranu.
LUCRĂRI DE AMENAJARE A TERENULUI. În vederea aducerii la starea inițială a terenului deteriorat în urma intervențiilor, s-au executat lucrări de amenajare prin betonare/asfaltare pe străzile Puțului și Aleea Profesor Sergiu Purece.
POMPE CURĂŢATE. S-au curățat manual și mecanizat pompele din zonele: Arinilor, Bd. Dem Rădulescu, Morilor, Goranu, Râureni, Bogdan Amaru și Pasaj Dacia.
PROBLEME PUNCTUALE. Au fost realizate o serie de lucrări punctuale:
• s-a igienizat perimetrul rezervoarelor Cetățuia, Copăcelu și Petrișor;
• s-au continuat lucrările de punere în funcțiune a Stației de pompare apă de pe strada Livezi;
• s-au continuat lucrările de extindere rețea de canalizare menajeră pe strada Zăvoieni;
• s-au continuat lucrările de execuție rețea de canalizare și racorduri pe strada Kalamata;
• s-au finalizat lucrările de înlocuire rețea de canalizare menajeră pe strada Câmpului;
• s-au finalizat lucrările de înlocuire rețea de apă potabilă pe Aleea Profesor Sergiu Purece;
• s-au executat lucrări de remediere canalizare prăbușită pe bulevardul Tineretului;
• s-a executat cămin de vizitare colector pluvial pe strada Ostroveni;
• s-a continuat verificarea și curățarea gurilor de scurgere, a căminelor de canalizare menajeră și a colectoarelor, manual și mecanizat;
• s-a adus la starea inițială suprafața carosabilă în zonele în care s-a intervenit;
• au fost aduse la cotă căminele de canalizare menajeră tasate/deteriorate.
REȚELE DE CANALIZARE MENAJERĂ CURĂŢATE. S-a intervenit pentru desfundarea, curățarea și spălarea mecanizată a rețelelor de canalizare menajeră și a gurilor de scurgere la următoarele adrese: strada Știrbei Vodă – nr. 16, Aleea Bradului – blocul C5, strada Gib Mihăescu – nr. 1-2, strada Calea lui Traian – blocurile3, 21 și S26, Aleea Gladiolelor – blocurile B14 și C32, Aleea Bradului – blocul C4, strada Dacia – blocul 4, strada Petrișor – blocul P5, Aleea Cocorilor – blocul 26, strada Narciselor – blocul C28, Aleea Bradului – blocul C17, Splaiul Independenței – blocul 1, bulevardul Tineretului – blocurile A9, B4 și C13 și bulevardul Tudor Vladimirescu – blocurile 5 și 17.
35 APOMETRE VERIFICATE ŞI MONTATE. Tot în această perioadă au fost montate 35 de apometre, dintre care 31 verificate și înlocuite și 4 montaje apometre noi. De asemenea, au fost realizate 13 lucrări de intervenție la contoarele de apă rece montate în rețea și au fost întocmite 34 avize de amplasament și 6 avize tehnice.
• Compartimentul Comunicare, Mass-Media al societăţii APAVIL S.A.