luni, iunie 24, 2024
Diverse

Situaţia centralizată a lucrărilor derulate de APAVIL SA în municipiul Râmnicu Vâlcea în perioada 19-25 noiembrie

515Vizualizari
APAVIL SA a desfăşurat şi în perioada 19-25 noiembrie 2022 o activitate intensă în municipiul Râmnicu Vâlcea, în colaborare cu autorităţile locale.
AVARII SOLUŢIONATE. S-a remediat, în timp util, pierderea de apă potabilă pe străzile: Prunului nr. 7, SP 2 Fețeni, Râureni – Buridava nr. 28 și Nicolae Titulescu – sens giratoriu Hervil.
LUCRĂRI DE AMENAJARE A TERENULUI. În vederea aducerii la starea inițială a terenului deteriorat în urma intervențiilor, s-au executat lucrări de amenajare prin betonare/asfaltare pe străzile: Calea lui Traian – OMV Sud, George Coșbuc și Argintari nr 1.
POMPE CURĂŢATE. S-au curățat manual și mecanizat pompele de pe bd. Dem Rădulescu, str. Morilor, str. Râureni, str. Kalamata și str. Lespezi.
PROBLEME PUNCTUALE. Au fost realizate o serie de lucrări punctuale:
• continuă igienizarea perimetrelor rezervoarelor Fețeni, Capela, Cetățuia, Popa Șapcă, Copăcelu și Petrișor;
• au fost finalizate lucrările de extindere rețea canalizare menajeră pe strada Zăvoieni;
• au fost curățate rețelele și căminele de canalizare, manual si mecanizat, în Goranu și Râureni;
• au fost curățate SPAU Goranu și SPAU Râureni;
• a fost reparată canalizarea pe str. George Coșbuc intersecție cu str. Mihai Eminescu;
• s-a continuat verificarea și curățarea gurilor de scurgere, a căminelor de canalizare menajeră și a colectoarelor, manual și mecanizat;
• s-a adus la starea inițială suprafața carosabilă în zonele în care s-a intervenit;
• au fost aduse la cotă căminele de canalizare menajeră tasate/deteriorate.
REȚELE DE CANALIZARE MENAJERĂ CURĂŢATE. S-a intervenit pentru desfundarea, curățarea și spălarea mecanizată a rețelelor de canalizare menajeră și a gurilor de scurgere la următoarele adrese: Aleea Garoafelor – Bl. C32; Str. Nichita Stănescu – Bl. A24/III; Str. Mihai Eminescu – Bl. C15 și Bl.B5; Str. Mihai Viteazu – Bl. 101; Str. Virgiliu nr. 2; Scuarul Mircea cel Bătrân – Bl. K; Str. Știrbei Vodă nr. 250; Str. George Coșbuc nr. 17; Str. Henri Coandă – Bl. R3; Str. Matei Basarab – Bl. 132 și 118; Aleea Teiului – Bl. C8; Str. G-ral Magheru – Bl. S3; Aleea Zorelelor – Bl. C18; Str. Panseluțelor – Bl. C23; Str. Cerna – Bl. 27; Splaiul Independentei – Bl. 3; Bd. Tineretului – Bl. A63 și Bl. A64.
62 APOMETRE VERIFICATE ŞI MONTATE. Tot în această perioadă au fost montate 62 apometre, dintre care 56 verificate și înlocuite și 6 montaje apometre noi. De asemenea, au fost realizate 5 lucrări de intervenție la contoarele de apă rece montate în rețea și au fost întocmite 13 avize de amplasament și 6 avize tehnice.
• Compartimentul Comunicare, Mass-Media al societăţii APAVIL S.A.