marți, mai 17, 2022
Diverse

Situaţia centralizată a lucrărilor derulate de APAVIL SA în municipiul Râmnicu Vâlcea în perioada 30 aprilie – 6 mai

42Vizualizari
APAVIL SA a desfăşurat şi în perioada 30 aprilie – 6 mai 2022 o activitate intensă în municipiul Râmnicu Vâlcea, în colaborare cu autorităţile locale.
AVARII SOLUŢIONATE. S-au remediat, în timp util, avariile la conductele de apă potabilă pe strada Aleea Rozelor.
LUCRĂRI DE AMENAJARE A TERENULUI. În vederea aducerii la starea inițială a terenului deteriorat în urma intervențiilor, s-au executat lucrări de amenajare prin betonare/asfaltare pe străzile Eftimeștilor și Aleea Rozelor.
POMPE CURĂŢATE. S-au curățat manual și mecanizat pompele din zonele: Arinilor, Bd. Dem Rădulescu, Morilor, Goranu, Râureni, Bogdan Amaru și Pasaj Dacia.
PROBLEME PUNCTUALE. Au fost realizate o serie de lucrări punctuale:
• s-a igienizat perimetrul rezervoarelor Cetățuia, Copăcelu și Petrișor;
• s-au continuat lucrările de punere în funcțiune a Stației de pompare apă de pe strada Livezi;
• s-au continuat lucrările de extindere rețea de canalizare menajeră pe strada Zăvoieni;
• s-au început lucrările de execuție rețea de canalizare și racorduri pe strada Kalamata;
• s-au început lucrările de înlocuire rețea de canalizare menajeră pe strada Câmpului;
• s-au început lucrările de înlocuire rețea de apă potabilă pe Aleea Profesor Sergiu Purece;
• s-au efectuat lucrări de remediere rețea de canalizare menajeră pe strada Calea lui Traian;
• s-a remediat avaria la Stația de pompare ape uzate nr. 5 de pe strada Lespezi;
• s-a continuat verificarea și curățarea gurilor de scurgere, a căminelor de canalizare menajeră și a colectoarelor, manual și mecanizat pe străzile Goranu și Râureni;
• s-a adus la starea inițială suprafața carosabilă în zonele în care s-a intervenit;
• au fost aduse la cotă căminele de canalizare menajeră tasate/deteriorate.
REȚELE DE CANALIZARE MENAJERĂ CURĂŢATE. S-a intervenit pentru desfundarea, curățarea și spălarea mecanizată a rețelelor de canalizare menajeră și a gurilor de scurgere la următoarele adrese: strada Calea lui Traian – blocurile D4, 26, 2, 5 și S13, strada Matei Basarab, strada Nichita Stănescu – blocul A38/III, Aleea Cocorilor – blocul 26, strada Regina Maria – blocul C3, Aleea Bradului – blocul C6, Aleea Olănești – blocul 12, strada Nicolae Iorga – blocul A27/III, strada Morilor, strada General Magheru – blocurile A+B, C, S1 și S3, strada Lespezi, strada Dacia – blocul 12, strada Mihai Viteazu – blocul 101, strada Remus Bellu – blocul O2, Splaiul Independenței – blocul 4, strada I. C. Brătianu – blocul A64, strada Regina Maria – blocul S9, strada Marin Preda – blocul A28/II; Aleea Cocorilor – blocul 26, bulevardul Tudor Vladimirescu – CFR3 și bulevardul Dem Rădulescu – blocul B14.
21 APOMETRE VERIFICATE ŞI MONTATE. Tot în această perioadă au fost montate 21 de apometre, dintre care 7 verificate și înlocuite și 14 montaje apometre noi. De asemenea, au fost realizate 4 lucrări de intervenție la contoarele de apă rece montate în rețea și au fost întocmite 36 avize de amplasament și 2 avize tehnice.
• Compartimentul Comunicare, Mass-Media al societăţii APAVIL S.A.