Diverse

Situaţia centralizată a lucrărilor derulate de APAVIL SA în municipiul Râmnicu Vâlcea în perioada 4-9 ianuarie

245Vizualizari
APAVIL SA a desfăşurat şi în perioada 4-9 ianuarie o activitate intensă în municipiul Râmnicu Vâlcea, în colaborare cu autorităţile locale.
AVARII SOLUŢIONATE. S-au remediat, în timp util, avariile la conductele de apă potabilă pe străzile I.C. Brătianu, Copăcelu, Apusului și Calea lui Traian.
POMPE CURĂŢATE. S-au curățat manual și mecanizat pompele din zonele: Arinilor, Bd. Dem Rădulescu, Morilor, Goranu, Râureni, Bogdan Amaru și Pasaj Dacia.
PROBLEME PUNCTUALE. Au fost realizate o serie de lucrări punctuale:
• s-au continuat lucrările de înlocuire rețea de apă potabilă pe strada Calea lui Traian;
• s-au continuat lucrările de extindere rețea de canalizare menajeră pe strada Zăvoieni;
• s-au continuat lucrările de întregire rețea de canalizare menajeră de la strada Lespezi până la strada Kalamata;
• s-a continuat verificarea și curățarea gurilor de scurgere, a căminelor de canalizare menajeră și a colectoarelor, manual și mecanizat pe străzile Nicolae Iorga, Petrișor și bulevardul Tineretului;
s-a adus la starea inițială suprafața carosabilă în zonele în care s-a intervenit;
• au fost aduse la cotă căminele de canalizare menajeră tasate/deteriorate.
REȚELE DE CANALIZARE MENAJERĂ CURĂŢATE. S-a intervenit pentru desfundarea, curățarea și spălarea mecanizată a rețelelor de canalizare menajeră și a gurilor de scurgere la următoarele adrese: strada Nicolae Iorga – blocurile A17, A26, A27/1 și A27/2, Aleea Stejarului – blocurile B4 și C4, Aleea Bradului – blocul B7, strada Luceafărului – blocurile A2 și A18, strada I.C. Brătianu – blocul A9, strada Remus Bellu – blocul 01, strada Mihai Eminescu – blocurile B13 și B14, Aleea Gladiolelor – blocul C19, Aleea Zorelelor – blocul C18, strada Aurel Vlaicu nr.9, strada Petrișor – blocul P5, strada Calea lui Traian – blocurile D2, 901, 31 și O2, strada Salcâmului, strada Ferdinand – blocul 08, strada Lespezi, strada Matei Basarab – blocurile 94 și 95, Aleea Melodiei – blocul N9, strada Decebal – blocul D9, strada Henri Coandă – blocul S3, strada Doctor Hacman – blocul A1, strada Ostroveni – blocul A14, strada Știrbei Vodă – blocul U1 și Teatrul Ariel, Splaiul Independenței – blocul 4 și bulevardul Tineretului – blocurile A16 și A18.
7 APOMETRE VERIFICATE ŞI MONTATE. Tot în această perioadă au fost montate 7 apometre, dintre care 5 verificate și înlocuite și 2 montaje apometre noi. De asemenea, au fost realizate 2 lucrări de intervenție la contoarele de apă rece montate în rețea și au fost întocmite 7 avize de amplasament și un aviz tehnic.
• Compartimentul Comunicare, Mass-Media al societăţii APAVIL S.A.