joi, februarie 29, 2024
Diverse

Situaţia centralizată a lucrărilor derulate de APAVIL SA în municipiul Rm. Vâlcea în perioada 18-24 decembrie

984Vizualizari
APAVIL SA a desfăşurat şi în perioada 18-24 decembrie 2021 o activitate intensă în municipiul Râmnicu Vâlcea, în colaborare cu autorităţile locale.
AVARII SOLUŢIONATE. S-au remediat, în timp util, avariile la conductele de apă potabilă pe străzile Regina Maria, Dealul Malului, Știrbei Vodă și Stolniceni.
LUCRĂRI DE AMENAJARE A TERENULUI. În vederea aducerii la starea inițială a terenului deteriorat în urma intervențiilor, s-au executat lucrări de amenajare prin betonare/asfaltare pe strada Zăvoieni.
POMPE CURĂŢATE. S-au curățat manual și mecanizat pompele din zonele: Arinilor, Bd. Dem Rădulescu, Morilor, Goranu, Râureni, Bogdan Amaru și Pasaj Dacia.
PROBLEME PUNCTUALE. Au fost realizate o serie de lucrări punctuale:
• s-au continuat lucrările de înlocuire rețea de apă potabilă pe strada Calea lui Traian;
• s-a continuat verificarea și curățarea gurilor de scurgere, a căminelor de canalizare menajeră și a colectoarelor, manual și mecanizat pe străzile Nicolae Bălcescu și Ostroveni;
• s-a adus la starea inițială suprafața carosabilă în zonele în care s-a intervenit;
• au fost aduse la cotă căminele de canalizare menajeră tasate/deteriorate.
REȚELE DE CANALIZARE MENAJERĂ CURĂŢATE. S-a intervenit pentru desfundarea, curățarea și spălarea mecanizată a rețelelor de canalizare menajeră și a gurilor de scurgere la următoarele adrese: strada Remus Bellu – blocurile 6 și 7, Aleea Trandafirilor – blocul B8, strada Priporu nr. 80, Aleea Bradului – blocul C4, strada Mihai Viteazu, strada Mircea Buciu, strada Rapsodiei – blocul D1/7, Aleea Gladiolelor – blocurile C23 și C32, strada Banu Mărăcine, strada Alexandru Budișteanu nr.3, strada Calea lui Traian – blocurile 12, S16 și S33/1, strada Mircea cel Bătrân – blocul K, strada Gib Mihăescu nr.14, strada Lucian Blaga – blocul A49, strada Nicolae Iorga – blocul A24/3, strada General Magheru – blocul J, strada Doctor Hacman – blocul A4, Aleea Melodiei – blocul P3, strada Aurelian Sacerdoțeanu nr.24, strada Petrișor – blocul P2 și bulevardul Tineretului – blocul G320.
10 APOMETRE VERIFICATE ŞI MONTATE. Tot în această perioadă au fost montate 10 apometre, dintre care 6 verificate și înlocuite și 4 montaje apometre noi. De asemenea, au fost realizate 5 lucrări de intervenție la contoarele de apă rece montate în rețea și au fost întocmite 3 avize de amplasament și 3 avize tehnice.
• Compartimentul Comunicare, Mass-Media al societăţii APAVIL S.A.